Mikro Herküllerin Besin Değerleri Nedir ?

 

Büyük Halini Görüntüle


Ulusal Gıda Kompozisyonu Veri Tabanı değerleri baz alınmıştır, sadece maş fasulyesi ve karabuğday veri tabanında bulunmadığı için değerleri nutriondata.self.com'dan alınmıştır.

* Kuru bakliyatların protein oranı yüksek görünmekle birlikte içlerindeki fitik asit dolayısıyla bu proteinlerin vücuttaki emilimi yaklaşık %50 -60 oranında düşmekte ve biyoyararlılığı azalmaktadır. Filizlendirme ile fitik asit ortadan kalkar ve proteinler vücut tarafından direkt emilir.